رنگدانه زرد 17- Corimax Yellow 2G

لیست پارامترهای محصول

شماره رنگرنگدانه زرد 17
نام محصولCorimax Yellow 2G
رده محصولاترنگدانه آلی
شماره CAS4531-49-1
شماره اتحادیه اروپا224-867-1
خانواده شیمیاییdisazo
وزن مولکولی689.54
فرمول مولکولیC34H30CI2N6O6
مقدار PH6.0-7.0
چگالی، تراکم1.6
جذب روغن (میلی لیتر / 100 گرم)٪35-45
چسبندگی نور (پوشش)4
مقاومت در برابر حرارت (پوشش)180
سرعت نور (پلاستیک)6-7
سرعت نور (پلاستیک)200
مقاومت آب5
مقاومت در برابر روغن4
مقاومت در برابر اسید5
مقاومت قلیایی5
رنگ
رنگدانه-زرد-17-رنگ
توزیع رنگ

کاربرد:
برای PVC ، لاستیک ، PP ، PE ، جوهر افست ، جوهر مبتنی بر آب توصیه می شود
پیشنهادی برای PS ، PU.

MSDS (رنگدانه زرد 17)